Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị đo lường thành phố hồ chí minh

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ MITUTOYO.

           (Sản Phẩm Thiết Bị Đo)

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ NIIGATA SEIKI (SK).

              (Sản Phẩm Thiết Bị Đo)

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ ISSOKU (DAI-ICHI SOKUHAN WORKS).

              (Pin Chuẩn – Dưỡng Kiểm Ren – Ring Chuẩn)

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ DINO LITE -ANMO

             (Kính Hiển Vi Cầm Tay)

 

CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ KANETEC.

           (Đồ Gá Nam Châm)