Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị đo lường thành phố hồ chí minh

Sales Department

  sales@meb-hcmc.com.vn

  84-28-3847-8979

 0902.325.337 (Ms. Phương) – 0903.136.959 (Mr. Long)